پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 20:23
لیلا فرخان
نام و نام خانوادگی : لیلا فرخان
سمت : خزانه دار استان
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق شغلی : مسئول حقوق و دستمزد
33313216-074 داخلی:178


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :