دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 05:40
دکتر مازیار صابری
نام و نام خانوادگی : دکتر مازیار صابری
بیوگرافی : سال تولد1346
سوابق تحصیلی : کارشناسی امور بازرگانی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

دکتری علوم اقتصادی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :