جمعه 07 آبان 1400 ساعت 01:10
دکتر الماس علیپور
نام و نام خانوادگی : دکتر الماس علیپور
سوابق تحصیلی : کارشناسی: ریاضی محض – دانشگاه یاسوج


کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


دکترا: ریاضی محض گرایش جبر جابجایی – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سوابق شغلی : مدیر گروه علوم پایه

رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :