پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 23:38
شهربانو موسی پور
نام و نام خانوادگی : شهربانو موسی پور
سمت : کارشناس امور فرهنگی(امور خواهران)
 • تهیه و تنظیم فرم تعهدنامه انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود
 • برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر
 • حضور در جلسات استانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
 • نصب بنر و کارهای تبلیغاتی با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر
 • برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب واحد
 • برگزاری مسابقه فرهنگی پیرامون حجاب
 • توزیع کتاب حجاب
 • نصب تابلو حجاب درب ورودی تمام دانشکده ها و دعوت از سخنران و سخنرانی پیرامون حجاب و آسیب شناسی اجتماعی
 • همکاری در جذب نیرو در حوزه انتظامات خواهران
 • تشکیل دفتر مشاوره روان شناسی برای دانشجویان خاطی و بدحجاب
 • ارائه طرح و الگوی مناسب  لباس،کفش و پوشش دانشجویان جهت ورود به دانشگاه
 • نصب بنر منشور حجاب مربوط به چهار بند پوشش در محیط دانشگاه
 • هماهنگی با انتظامات و تشکیل جلسات مشترک با حوزه معاونت فرهنگی برای بررسی مشکلات و ارائه راه حل در خصوص وضعیت حجاب در دانشگاه
 • فضاسازی محیط دانشگاه در راستای رعایت حریم حجاب و برخورد با عوامل ترویج و اشاعه بدحجابینام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :