جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:23
محمد رحیم عادلی نیکو
نام و نام خانوادگی : محمد رحیم عادلی نیکو
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق شغلی : مدیر امورمالی واحد یاسوج
مدیراداری و مالی معاونت هماهنگی استان
مدیربرنامه و بودجه واحد یاسوج
رئیس صندوق رفاه دانشجویی واحد یاسوج
تلفن:33310292-074


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :