سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 08:50
شهلا گشتاسبی
نام و نام خانوادگی : شهلا گشتاسبی
سمت : کارشناس صندوق رفاه
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
تلفن داخلی:


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :