جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:14
مهران اندرزی
نام و نام خانوادگی : مهران اندرزی
سمت : مدیر برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق شغلی : رئیس صندوق رفاه دانشجویی
رئیس حسابداری
رئیس دفتر ریاست واحد


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :