دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 10:04
سید صادق کرمی مهریان
نام و نام خانوادگی : سید صادق کرمی مهریان
پست الکترونیک : s.karami@iauyasooj.ac.ir
سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار
سوابق شغلی : کارشناس خدمات ماشینی
کارشناس نرم افزار
کارشناس شبکه
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدارک مرتبط بین المللی
MCITP2008
CCNA
MTCNA
MCSA2012


 
تلفن:33310291-074


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :