پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 20:31
فرامرز بدخشان
نام و نام خانوادگی : فرامرز بدخشان
سمت : رئیس اداره ازمایشگاهها و کارگاهها
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :