دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 13:06
فرامرز بدخشان
نام و نام خانوادگی : فرامرز بدخشان
سمت : رئیس اداره ازمایشگاهها و کارگاهها
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :