شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 06:58
فرامرز بدخشان
نام و نام خانوادگی : فرامرز بدخشان
سمت : رئیس اداره ازمایشگاهها و کارگاهها
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :