پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:16
گودرز صفرپور
نام و نام خانوادگی : گودرز صفرپور
سمت : کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی، پراتیک
سوابق تحصیلی : کارشناسی دامپروری


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :