شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 07:21
گودرز صفرپور
نام و نام خانوادگی : گودرز صفرپور
سمت : کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی، پراتیک
سوابق تحصیلی : کارشناسی دامپروری


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :