جمعه 07 آبان 1400 ساعت 00:12
حمید واحدی نژاد
نام و نام خانوادگی : حمید واحدی نژاد
سمت : رئیس اداره طراحی و اجرا
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران
تلفن:33312476-074  داخلی:110


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :