پنجشنبه 06 آبان 1400 ساعت 21:14
دکتر رحیم اکرامی
نام و نام خانوادگی : دکتر رحیم اکرامی
سمت : ریاست دانشگاه
سوابق تحصیلی : دکترای حقوق
سوابق شغلی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
رئیس دفتر بازرسی دانشگاه های آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد
بازرس ویژه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :