شنبه 24 مهر 1400 ساعت 11:57
دکتر علیرضا ماردپور
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا ماردپور
سمت : مدیرگروه روانشناسی
سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی روانشناسی
نام علیرضا
نام خانوادگی  ماردپور
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی روانشناسی
روزهای حضور دوشنبه الی چهارشنبه ساعت8 -15     
 

 آرایش ترمی

   
کارشناسی روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی عمومی
 
 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :