یکشنبه 07 آذر 1400 ساعت 11:57
مهدی حسینی فرهی
نام و نام خانوادگی : مهدی حسینی فرهی
پست الکترونیک : m.hosseini.farahi@gmail.com
سمت : رئیس دبیرخانه هیات امناء استان کهگیلویه و بویراحمد

رزومهCVنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :